Certyfikaty firmy

łaściciel Firmy F.U.B. Kruczek bierze systematyczny udział w szkoleniach mających na celu podniesienie kwalifikacji oraz zapoznanie się z najnowocześniejszymi rozwiązaniami z branży wod - kan oraz c.o. Poniżej prezentujemy wybrane certyfikaty z odbytych szkoleń.