Oferta

F.U.B. Kruczek specjalizuje się:

-  instalacji wodociągowych;

-  kanalizacji;

-  instalacji centralnego ogrzewania;

-  instalacji ogrzewania podłogowego;

-  instalacji gazowych;

-  montażu kolektorów słonecznych;

- technologii odnawialnych źródeł enrgii (pompy ciepła, rekuperatory);

-  klimatyzacji;

-  wykonywanie kotłowni gazowych, olejowych oraz na paliwo stałe;

-  profesjonalny montaż urządzeń sanitarnych tzw. białego montażu;

-  wykonywanie instalacji z nierdzewki;

-  spawanie kontrukcji stalowych;

-  wykonywanie przyłączy gazowych i wodociągowych;

 

We współpracy z wyspecjalizowanymi firmami z branży (F.H.U. KRUCZEK Wojciech Kruczek), Stanisław Kruczek realizuje  projekty z zakresu remontowego oraz wykończeniowego wnętrz.